องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder การบริหารความเสี่ยงประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 823
insert_drive_file แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน