องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 นางรุ่งทิพย์ สุวะรักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนงเยาว์ สายคำ
นักวิชาการศึกษา
นายภัทรพงษ์ แถวลีลา 
คนงานทัวไป
(ปฏิบัติงาน จนท.ศูนย์เยาวชน)
นางหนูภาพ อุดธิตะสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก
 นางสาวสุดชาดา สำราญสุข
คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก)


× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน