องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายปุญญพัฒน์ ชูแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทรศัพท์ : 089-9457270
นางสาววิจิตรา ศิลาคุปต์
พนักงานจ้างทั่วไป


× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน