องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายปุญญพัฒน์ ชูแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวภคพร อาจธขันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอาระยา หมิ่งทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสันติ ลาภรัตน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นางรุ่งทิพย์ สุวะรักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน