messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองคลัง
นางสาวอาระยา หมิ่งทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวปาริชาติ เหมือนเหลา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายศรชัย ไชโยธา ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายวิชิต หาญจิตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นายนวมินทร์ แผ่นทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ำ

× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน