องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ครั้งที่ 1/2566 หัวข้อการประชุม ... [22 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายเชียง สีทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกับ งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ ม.1 - ม.8 [10 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 18 เมษายน 2566 นายเชียง สีทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ... [18 เมษายน 2566]
วันที่ 11 เมษายน 2566 นายเชียง สีทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเปิดศูนย์ป้องกันและระงับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน [11 เมษายน 2566]
วันที่ 10 เมษายน 2566 นายเชียง สีทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี วิทยากรจาก สนง.พมจ. อำนาจเจริญ บรรยายให้ความรู้... [10 เมษายน 2566]
วันที่ 4 เมษายน 2566 นายเชียง สีทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัย (อัคคภัย อุทกภัย วาตภัย... [4 เมษายน 2566]
นายเชียง สีทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนร่วมกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2566 ณ... [14 มีนาคม 2566]
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ร่วมกับคณะกรรมการฯ... [14 มีนาคม 2566]
นายเชียง สีทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน มอบนโยบายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน [16 กุมภาพันธ์ 2566]
นายเชียง สีทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนร่วมกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน หัวข้อ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [10 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 128 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน