ชื่อเรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566

ชื่อไฟล์ : belu0TPThu31805.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้