ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด บ้านเหล่าพรวน หมู่ที่ 1บริเวณป่าช้าสาธารณะประชาชน รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง