ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อมอบให้โรงเรียนจำนวน 3 แห่ง จำนวน 13600 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง