messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
find_in_page ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการประชาชน ด้านการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการประชาชน (ด้านการขอข้อมูลข่าวสาร) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการประชาชน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการประชาชน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการประชาชน (งานพัฒนาชุมชน) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการประชาชน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการประชาชน (ด้านการขอข้อมูลข่าวสาร) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการประชาชน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการประชาชน (งานพัฒนาชุมชน) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน