องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองช่าง
นายสันติ ลาภรัตน์
นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 081-3890275
นายภาณุพงศ์ ทรัพยะสิทธิ์
นายช่างไฟฟ้า
นายธงชัย พิมพ์ทอง
ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง
นายโยธิน สุรารักษ์
ผู้ช่วยนายชางไฟฟ้า


× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน