องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box คณะผู้บริหาร
นายเชียง สีทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 099-6130631
นายคำตา สีทน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 084-3409884
นายสำราญ รื่นเริง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 061-1015833
นายวิเชียร แสนโท
เลขานุการนายก อบต.เหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 084-8886843
จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 095-8748187
นายปุญญพัฒน์ ชูแก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 0641385143
นางรุ่งทิพย์ สุวะรักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 087-8138064
นางสาวอาระยา หมิ่งทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 084-8138064
นางสาวภคพร อาจธขันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 093-2356515
นายสันติ ลาภรัตน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ ผอ.กองช่าง
โทรศัพท์ : 081-3890275


× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน