messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
ตำบลเหล่าพรวน เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มาก ชาวลาวพรวนได้อพยพมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง มาพบที่ตั้งดังกล่าวเลยตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน ตราบเท่าทุกวันนี้ เลยตั้งชื่อตามผู้ที่อาศัยอยู่ เรียกว่า “เหล่าพรวน” “ เหล่า “ หมายถึง ป่าละเมาะที่พลิกฟื้นเป็นที่ดินทำกิน“ พรวน” ชาวลาวพรวนที่อาศัยอยู่ในเหล่า พื้นที่ เป็นพื้นที่ราบสูงลาดชันตามเชิงเขา มีลำห้วย 2 สาย คือ ห้วยแซวกับห้วยทราย ไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ มีสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น วนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง (คาบเกี่ยวตำบลสร้างนกทา) วัดถ้ำแสงแก้ว น้ำตกธิดาเทพ เป็นต้น เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ปลูกผักสวนครัว ทอผ้า รับจ้าง สาธารณูปโภค จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 790 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 การเดินทาง การเดินทางเข้าตำบลได้ 2 เส้นทาง คือ - เส้นทางที่ 1 เริ่มจากที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญไปตามถนนชยางกูร เลี้ยวขวาไปตามถนนอรุณประเสริฐ ผ่านตำบลบุ่ง ห้วยไร่ สร้างนกทา ถึงอบต.เหล่าพรวน ระยะทาง 18 กิโลเมตร - เส้นทางที่ 2 มาจากอำเภอปทุมราชวงศา ตามถนนอรุณประเสริฐ จากอำเภอปุทมราชวงศา ถึงอบต.เหล่าพรวน ระยะทาง 16 กิโลเมตร

× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน