องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำนวน 1,922 กล่อง โดยวิิธเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำนวน 12,586 กล่อง โดยวิิธเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 26,455 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำนวน 4,030 กล่อง โดยวิิธเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าพรวน หมู่ที่ 1 (สายบ้านเหล่าพรวน-ดอนปู่ตา) กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,900 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 8 (สายบ้านโนนสวาง-บ้านหนองุ่น) รองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่่เย็บเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 13,872 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 2,074 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี/จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่/แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2565 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านคำปอแก้ว หมู่ที่ 5 ถึงสายบ้านนาเรือง หมู่ที่ 7 บ้านคำปอแก้วหมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าพรวน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่า domain name ค่าเช่า hosting และค่าพัฒนาเว็บไซต์ Laopruan.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 1,767 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 13,113 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
1 - 20 (ทั้งหมด 126 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน