องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
find_in_page กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน สมันสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน