องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ที่ 058/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน