องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder แบบประเมิน LPA
insert_drive_file ด้านที่ 1ด้านการบริหารจัดการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file แบบตรวจ LPA 64 ด้าน 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file แบบตรวจ LPA 64 ด้าน 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล รวม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการส poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ รวม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน