องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder ข้อบัญญัติ อบต.เหล่าพรวน
insert_drive_file ข้อบัญญัติตำบลเหล่าพรวน เรื่อง กาควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. 2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ข้อบัญญัติ อบต.เหล่าพรวน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ข้อบัญญัติ อบต.เหล่าพรวน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการรถดูดสิ่งปฏิกูล ปี 2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ข้อบัญญัติ อบต.เหล่าพรวนว่าด้วยเรื่อง ตลาด พ.ศ.2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ข้อบัญญัติ อบต.เหล่าพรวน เรื่อง การหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน