messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder ข้อบัญญัติ อบต.เหล่าพรวน
ข้อบัญญัติตำบลเหล่าพรวน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคาร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ข้อบัญญัติตำบลเหล่าพรวน เรื่อง กาควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. 2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
ข้อบัญญัติ อบต.เหล่าพรวน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
ข้อบัญญัติ อบต.เหล่าพรวน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการรถดูดสิ่งปฏิกูล ปี 2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
ข้อบัญญัติ อบต.เหล่าพรวนว่าด้วยเรื่อง ตลาด พ.ศ.2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
ข้อบัญญัติ อบต.เหล่าพรวน เรื่อง การหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน