องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
insert_drive_file คู่มือคำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file กิจกรรมเสริมสร้าง ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file แนวปฏิบัติ Dos & Donการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file กิจกรรมการส่งเสริม No Gift Policy และ คุณธรรม จริยธรรม DOs & Don’ts
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน