messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
folder รายงานทางการเงิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เรื่อง รายงานการรับเงิน - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
รายงานการปิดบัญชีสิ้นปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
รายงานการปิดบัญชีสิ้นปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน