องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ครั้งที่ 1/2566 หัวข้อการประชุม 1. การแก้ไขแผน/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน เพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 2. (ร่าง) แผนบริหารจัดการบริหารเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2567 3. การติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2566 4. การลงข้อมูล LPA ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน