องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
image ผลิตภัณฑ์ตำบล
ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ [1 ตุลาคม 2564]
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ [1 ตุลาคม 2564]
ผ้าถุงไหม [1 ตุลาคม 2564]
ผ้าขาวม้า [1 ตุลาคม 2564]
ผ้าสไบ [1 ตุลาคม 2564]
ผ้าโสร่ง [1 ตุลาคม 2564]
ผ้าถุง [1 ตุลาคม 2564]
ผ้าห่ม [1 ตุลาคม 2564]
1 1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน