องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
image การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [26 เมษายน 2566]
การจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 [3 มกราคม 2566]
การประชุมประชาคมโครงการจัดการขยะแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [28 พฤศจิกายน 2565]
1 1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน