messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
image การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2567 เวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8 [28 กุมภาพันธ์ 2567]
การจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566[26 เมษายน 2566]
การจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566[3 มกราคม 2566]
การประชุมประชาคมโครงการจัดการขยะแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566[28 พฤศจิกายน 2565]
1 1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน