องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
equalizer แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • 1.ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ ชื่อผู้ขอรับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน)
 • 2.โทรศัพท์ผู้ขอรับบริการ
 • 3.ความพร้อมในการให้บริการ
 • 4.การแต่งกาย
 • 5.กิริยามารยาท
 • 6.ความรวดเร็วในการให้บริการ
 • 7.ความถูกต้องครบถ้วนของงานที่บริการ
 • 8.การให้คำปรึกษาแนะนำ
 • 9.สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ
 • 10.ความยืดหยุ่นในการให้บริการ
 • รายละเอียดอื่นๆ


× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน